Sunday, June 12, 2011

Бүх зүйл бол хандлага юм. Өөрөөр хэлбэл таны та аливаа юмсад яаж хандаж байгаагаас чинь бүх зүйл хамаардаг.

Images_2
Хандлага бол бүх юм
Бидний хандлага бидний сэтгэл хангалуун байх уу хоосон байх уу, баян байх уу ядуу байх уу, аз жаргалтай байх уу гутранги байх уу, хүлээн зөвшөөрөгдсөн байх уу, ганцаардмал байх уу гэдгийг тодорхойлдог.
Энэ нь бидний амьдралын хөлгийн жолоо ба бидний амьдралын чиглэлийг тодорхойлдог.
Бидний боловсрол, ухаан, авъяас чадвар, амжилт бүтээл, ирээдүйн потенциал эсвэл бидний хөрөнгө чинээнээс илүү чухал зүйл юм. Бидний амьдралын туршид энэ нь бидний нөхөрлөл болон бусад харилцаанд нөлөөлж байдаг. Энгийнээр хэлэхэд, энэ нь бид сайхан амьдрах уу, байнгын тэмцэлд байх уу гэдгийн тодорхойлогч хүчин зүйл юм. Хөгшрөлтөнд хандах эерэг хандлага нь хөрөнгө чинээ, хүйс, эсвэл холестеролын түвшинг хянахаас илүү үр дүнтэй байдгийг сүүлийн үеийн судалгаанууд баталж байгаа.
Хандлагаа анагаахуй
Хандлагаа анагаахуй нь ямар ч нөхцөл байдалд өөрийн хандлагыг сонгох бидний чадварт тулгуурладаг. Энэ нь ямар ч нөхцөл байдал, өнгөрсөн амьдралын ямар ч хүмүүс бидний одоо цагийн сэтгэл тавгүй байдлын шалтгаан биш гэдгийг ойлгох явдал юм. Энэ нь бидний сэтгэлийг тавгүйтүүлж байгаа гэж бодож байгаа тэдгээр зүйлүүдийн тухай бидний өөрийн бодол санаа, хандлага, болон ойлголт, шийдвэр байдаг. 
Хандлагаа анагаахуй гэдэг нь бид өөрийн бодол санаагаа анагааж, бодол санаа, хэл яриа болон хийж байгаагаа уялдуулахыг хэлнэ. Энэ нь сэтгэлийн амар амгалангийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд юм. Сэтгэл анагаахуйг ямар ч хүн амьдралдаа хэрэгжүүлэх боломжтой, үүний тулд онцгой итгэл үнэмшилтэй байх шаардлагагүй ба ямар ч соёл, шашинтай байж болно.
Хандлагаа анагаахуй нь өнгөрсөн цагийн айдас, санаа зовнил гэх мэт сөрөг, зовиуртай бодлуудаас салах процесс юм. Анагаах хандлага нь бидэнд өөрийн буруу үзэл бодлоо засаж амар амгаланг хязгаарлаад байгаа дотоод саадаа авч хаях боломж өгдөг.
 
Анагаах хандлага бидэнд хорвоо ертөнц болон амьдралыг өөрөөр харахыг санал болгодог. Бид амар амгаланг өөрийн гагцхүү зорилгоо болгож сурдаг, харин уучлалт бидний гагцхүү үйл ажиллагаа болдог. Нээлттэй хаалгаар орж ирж байгаа сэвэлзүүр агаар шиг бид хайрлах эрх чөлөөтэй.
 
Анагаах хандлага эрүүл мэндийг дотоод амар амгалан гэж, харин анагаах процессыг айдсыг орхих процесс гэж тодорхойлдог. Анагаах хандлага нь бусдад юу хийхийг нь заадаггүй, харин сонголтуудыг санал болгодог. Анагаах хандлага нь ямар ч шүүмжлэл, зөвлөгөөгүйгээр бусдыг анхааралтай сонсохыг санал болгодог. Анагаах хандлага нь болзолгүй хайр дээр төвлөрч амьдрахыг сургадаг.


АНАГААХ ХАНДЛАГЫН ЗАРЧМУУД  

1.  The essence of our being is love – Бидний оршин тогнолын утга учир нь хайр юм.
2.  Health is inner peace – Эрүүл энх гэдэг нь дотоод амар амгалан юм. 
Healing is letting go of fear – Анагаах гэдэг нь айдсыг орхих юм.
 
3.  Giving and receiving are the same - Өгөх авах нь ижил юм.
 
4.  We can let go of the past and of the future – Бид өнгөрсөн болон ирээдүйг орхиж чадна.
5.  Now is the only time there is and each instant is for giving – Одоо цаг гэдэг бол цаг хугацаа, хором бүрээ өгөхөд зориулах юм.
6.  We can learn to love ourselves and others by forgiving rather than judging – Бид өөрийгөө болон бусдыг шүүх биш өршөөснөөр хайрлаж сурна.
7.  We can become love finders rather than fault finders – Бид гэм бурууг биш хайрыг хайгчид болж чадна.
 
8.  We can choose and direct ourselves to be peaceful inside regardless of
what is happening outside – Бидний гаднах орчинд юу ч болж байсан бид дотроо амар тайван байхыг сонгох чадвартай.
9.  We are students and teachers to each other – Бид бие биендээ багш шавь аль аль нь юм.
10. We can focus on the whole of life rather than the fragments – Бид амьдралынхаа жижиг хэсгүүд дээр биш бүхэлд нь төвлөрнө.
 
11.  Since love is eternal, death need not be viewed as fearful – Амьдрал мөнх учир үхэл бол айх зүйл биш.
 
12. We can always perceive ourselves and others as either extending love or giving a call for help – Бид өөрийгөө болон бусдыг хайр илгээж байгаагаар эсвэл тусламж хүсч байгаагаар хүлээн авч болно.

No comments:

Post a Comment