Wednesday, July 20, 2011

Монгол түмэн минь

Таван толгойгоо зарж амьдрахаас илүүтэйгээр
Тархи толгойгоо зарж амьдрая монгол түмэн минь
Оюу толгойгоо ухаж амьдрахаас илүүтэйгээр
Оюун ухаанаа ухаж амьдрая монгол түмэн минь

No comments:

Post a Comment