Thursday, July 21, 2011

ТААЛАГДЛАА ЭНЭ ШҮЛЭГ

Өглөө болгоны нарыг өөрийн юм шиг ашигла.

Өөрт олдсон жаргалыг олдохгүй юм шиг гамна.

Бурханаас өгсөн залуу насыг мэдэхийн төлөө ашигла.

Бусдын өгсөн хайрыг ховор юм шиг гамна.

Сэтгэлээр чи унасан бол сархаданд бүү дурла

Сэтгэлээ харин алдсан бол түүнийгээ бүү нуу

Хайрыг чи хүнээс гуйсан бол хариуг нь бүү яаруул

Хайрын гуйлт авсан бол хариуг нь бүү удаа

Хүнд муу зүйл хийсэн бол уучилалт гуйж сур

Хариуд нь харин чи хүнийг уучилж сур

No comments:

Post a Comment